کمک های سازمانی

کمک های سازمانی

نقش سازمان ها در توسعه پایدار بر کسی پوشیده نیست، با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها در شیوه های نوین مدیریت و امکان کمک های مادی و معنوی در گسترش فعالیت های خدا پسندانه و نیکوکارانه در حمایت از بیماران" احسان" یار و یاور ما باشید.

انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران ضمن تقدیر و تشکر از همه ی سازمان ها، شرکت های دولتی، بخش خصوصی، تعاونی ودر راستای ارتباطات دوسویه، مشتاقانه تلاش می کند تا با یاری شما در حوزه های مختلف حمایتی و درمانی ورود پیدا نموده و در راستای حمایت از بیماران به ایفای نقش بپردازد. این حوزه ها حسب نوع فعالیت وعلاقه مندی شما مورداستقبال ما درتمامی زمینه ها می باشد. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ونحوه ی همکاری ها با بخش پروژه های مشارکتی و خاص انجمن با شماره 66962517 و66962516 تماس حاصل فرمایید.