درمان یاران سازمانی

درمان یاران سازمانی

" درمان یاران سازمانی" اشخاص حقوقی، سازمان ها وشرکت هایی هستند که در طرح پیشگیری، حمایت و درمان یک یا چند کودک و نوجوان مبتلا به سرطان شرکت می کنند. سازمان شما می تواند، با پیوستن به خانواده ی مهربان و دوست داشتنی کودکان"احسان" در همه ی مراحل یار و پشتیبان ما باشید. طبق سرانه حمایتی در نظر گرفته از بیماران و حمایت های اجتماعی از خانواده های آن ها از بابت پیشگیری و درمان، برای هر کودک و نوجوان مبتلا در هر ماه 000/000/2 ریال در نظر گرفته شده که سازمان شما می تواند با پرداخت این مبلغ، به جمع حامیان و درمان یاران"احسان" بپیوندد.