اخبارسایت

ساخت پلی کلینیک تخصصی کودکان سرطانی

انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران"احسان" در نظر دارد تا نسبت به ساخت یک درمانگاه یا پلی کلینیک تخصصی در حوزه ی کودکان مبتلا به سرطان اقدام نماید. از تمامی خیرین، حامیان، سازمان های دولتی و غیر دولتی، بخش خصوصی، تعاونی درخواست می نماییم تا با واگذاری یک قطعه زمین به مساحت حدود 300 متر در قالب هبه در یکی از مناطق 22 گانه تهران ما را در این عمل خدا پسندانه یاری رسانند.
این انجمن در تلاش است با استفاده از کمک ها و حمایت های مردمی، نسبت به ساخت مجموعه فوق الذکر در اسرع وقت اقدام نماید.
شماره حساب بانک صادرات 0202024747003

شماره کارت بانک صادرات  6037691990132144