اخبارسایت

130#*733*

ادامه مطلب: 130#*733*

دعوت به همکاری داوطلبانه

 

دعوت به همکاری داوطلبانه دستی به وسعت دست مهربان و سخاوت‌مند دوست بالای سرمان؛ آبی آرام آسمان ضمانت و پشتوانه‌ي خوشبختی ماست، حال كه چنين است به پاسداشت سرمایه زندگی و سعادتمندیمان کودکان سرطانی را حامی و همراه باشیم.

ادامه مطلب: دعوت به همکاری داوطلبانه