درمان

درمان

انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران با توجه به برنامه های توسعه ای ودرمانی خود قصد دارد تا نسبت به ایجاد یک بیمارستان فوق تخصصی در حوزه سرطان اقدام نماید و با توجه به خط مشی و اهداف بشر دوستانه این انجمن، به دور از هرگونه نگاه قومیتی، جنسیتی و نژادی، پذیرای همه ی بیماران اعم از کودک، نوجوان و افراد بزرگسال باشد.

بسترسازی کار با کمک هموطنان عزیزمان در قالب اهدای زمین، ساختمان و یا ایجاد بستر مناسب مالی به منظور خرید یک ساختمان امکان پذیر خواهد بود و این انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با گرفتن امکانات و مجوز از ادارات و سازمان های ذیربط، در اسرع  وقت نسبت به احداث و اجرای سریع کار، اقدام نماید.