بیانیه چشم انداز احسان

بیانیه چشم انداز احسان

"احسان" تکیه گاه کودک و نوجوان بیماران سرطانی است. تکیه گاه خانواده ها و پدران و مادرانی که با نگرانی وضیعیت فرزندان و آینده آن ها را نظاره گر هستند. چشمان نگرانی که آینده مبهم عزیزان خود را شاهدند و در ارزوی بهبود و سلامت آن ها لحظه شماری می کنند،و از طریق دیگر فرزندان که پدر و مادر خود را در گیر این بیماری می بینند و با قلب های کوچک آرزوی سلامتی آنها را لحظه شماری می کنند.

در سایه ی حمایت های "احسان"و آموزش و اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری از این بیماری، تعداد زیادی از هموطنانمان نسبت به عوارض این بیماری آگاه شده و نسبت به اقدام های پیشگیرانه اقدام می نمایند.

"احسان" در تلاش است بعنوان یکی از استانداردترین و معتمدترین سازمان های خیریه و مردم نهاد کشور و گسترش فعالیت های بین الملل، از تمامی اقدامات خیرخواهانه و نیکوکارانه در عرصه های بشر دوستانه اقدام نماید و بعنوان سازمانی پاسخگو، جوابگوی نیازمندی های بیماران و خانواده های آن ها در حد مقدورات خود باشد.