عضویت سازمانی

عضویت سازمانی

اعضای سازمانی"احسان" به معنی لغت، انسان هایی والا مرتبه، با داشتن حس تعهد انسانی والهی به همنوع می باشند که حمایت از بیماران را نه به عنوان یک اجبار، بلکه به عنوان یک وظیفه انسانی و بشر دوستانه می بینند تا بتوانند با برنامه ریزی های لازم و کمک از دوستان، همکاران و سازمان خود، رنج و غم بیماران را به انحاء مختلف کاهش دهند.

بخش عضویت اعضای جدید در شرکت ها و سازمان ها چگونه است؟

سازمان ها بجز خدمات ارزنده ای که در حوزه ی مسئولیت اجتماعی به عهده دارند، می توانند از کمک و حمایت افراد خیر و پرسنل متعهد خود نیز که از بارزترین مصادیق اعمال خدا پسندانه و در راستای مشارکت مردمی است استفاده نمایید. پرسنل بر حسب علاقه و اعمال خیرخواهانه پرداخت حق عضویتی را به صلاحدید انتخاب و ماهیانه توسط شرکت از حقوقشان کسر و به حساب انجمن در عضویت حقوقی پرداخت می شود. تمام شرکت ها و سازمان های دولتی، غیر دولتی، تعاونی و اتحادیه ها می توانند با پرداخت ماهانه  1/000/000 ریال به جمع یاوران ما بپیوندند. خواهشمندیم در صورت تمایل در هر کدام از طرح های ما با شماره های 66962516 و 66962517  تماس حاصل فرمایید یا با بخش عضویت سایت در ارتباط باشید.