بیانیه ی ماموریت احسان

بیانیه ی ماموریت احسان(ماموریت ما چیست؟)

"احسان" سازمانی با مجوز ملی با انگیزه بالا خدمت رسان است که تمام توان خدمت را از شما هموطنان عزیز گرفته و توجه ویژه خود را معطوف به حل معضلات و بیماری کودکان و نوجوانان سرطانی و در مرحله ی دوم طبق مفاد اساسنامه بیماران بزرگسال سرطانی در سطوح ملی و بین المللی در تمامی حوزه های تحقیقات، پیشگیری، درمان، اطلاع رسانی، خیریه و گسترش فعالیت های فرهنگی مرتبط نموده است.ما بر اساس منشور حقوق بیمار و با توجه به جدید ترین مباحث و دست آورد های علوم درمانی، بسترهای مناسب را در زمینه پیشگیری و عوامل بروز سرطان و همچنین  روش های پیشگیری، تشخیص و درمان را با کمک تمامی مراکز علمی- پژوهشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در دستور کار خود قرار می دهیم و روش های نوین را در تمامی موارد فوق الاشاره، در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

"احسان" تلاش می کند تا با برنامه ریزی جامع و اطلاع رسانی مناسب، در کاهش نرخ ابتلا به بیماری اهتمام ویژه داشته باشد. احسان بعنوان سازمانی خیریه، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی سعی دارد تا با اتکاء به جلب مشارکت های مردمی و کمک های خیرخواهانه سازمان های دولتی و غیر دولتی داخلی و بین النللی و همچنین جذب کمک های نقدی، کالایی، خدمات، دانش فنی نرم افزاری ایی راه سخت را برای بیماران هموار نماید.

ما همکاران "احسان" و داوطلبان با انگیزه مان،صمیمانه برای تحقق اهداف سازمان و کمک به بیماران تلاش می کنیم و امید داریم بتوانیم از حد اکثر توانمان استفاده نماییم.