معرفی احسان

معرفی احسان

معرفی احسان :انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران، با نام اختصاری (احسان) با پیشنهاد گروهی از خیرین و نیروهای متخصص و به پیشنهاد تعدادی از دردمندان و مبتلایان به بیماری سرطان درسال 1392 قصد برتشکیل سازمان ملی نمود

و پس از انجام امور اداری در سال 1394 و با شماره ثبت37897  در قالب یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی باگستره و مجوز ملی و با هدف کمک همه جانبه به بیماران و در اولویت طبق مفاد اساسنامه، کودکان سرطانی در وزارت کشور پس از اخذ مصوبات و مجوز لازم به ثبت رسید.این سازمان در نظر دارد طی دوره های مختلف و در مرحله ی اول بانظر به کودکان و نوجوانان سرطانی و در بخش حمایتی، فعالیت خود را با کمک هموطنان و خیرین عزیز کشورمان آغاز، و در مراحل بعدی تمامی افراد درگیر را تحت پوشش خود قرار دهد.

 

احسان ضمن شروع فعالیت های بین المللی با در نظر گرفتن وظایف و شرح خدمات، فعالیت های خود را در راستای حفظ حقوق شهروندی اراِئه خدمات بهینه در حوزه سلامت، مشاوره،پیشگیری باشرکت JAS-ANZ  استرالیا شروع به کار نموده، و جهت دریافت گواهینامه های بین المللی تمام تلاش خود را بکار گرفته است.