تاریخچه و نحوه ی تاسیس

تاریخچه و نحوه ی تاسیس

" انجمن حمایت از بیماران سرطان ایران" با نام اختصاری "احسان" در سال 1394 با پروانه فعالیت در سطح ملی به شماره 162588وزارت محترم کشور و شماره ثبت 37897 اداره ثبت شرکت ها وشناسه ملی 14005619643  به ثبت رسید.

با توجه به روند صعودی این بیماری و درگیر نمودن تعداد بی شماری از هموطنان عزیز و افزایش آمار و ارقام نگران کننده شیوع این بیماری، ایده اولیه‌ی تاسیس سازمانی مردم نهاد که گستره‌ی فعالیت آن در سطح ملی و به دور از هرگونه آمار سنی، جنسیتی، قومیتی و یا حوزه‌ای خاص از این بیماری باشد، توسط آقای محمد رضا حقیقی( بنیان گذار احسان) با هیات موسس اولیه مطرح و پس از انجام روند اداری، مراحل ثبت آن انجام شد.

ما بر این باوریم که به تنهایی بر طرف نمودن نیاز‌ها و ابعاد مختلف این بیماری از توان دولت و سازمان های وابسته خارج بوده و ایجاد سازمان‌های مردم نهاد و گسترش آن ها، با ایده‌های ناب در حوزه‌های مختلف بعنوان مکمل حوزه ی سلامت، می‌تواند جوابگوی تامین بخشی از  نیاز‌های این عزیزان باشد. ما با اعتماد راسخ به اینکه "هر ایرانی، یک حامی احسان است" فعالیت قدرتمند خود را با اتکال به خداوند متعال آغاز نمودیم ودر این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم نمود.

ما با استفاده از دانش نوین، خدمات حمایتی، کارهای تحقیقاتی و حمایت های خیر خواهانه مردم گام در راهی نهادیم و معتقدیم "احسان" تبلور مسئولیت اجتماعی و نقش مشارکتی هموطنانمان در جامعه است. دست یاریمان را برای کاری نیک با افتخار به سویتان دراز می کنیم و از همه ی شما عزیزان در خواست می نماییم که یار و یاور ما باشید.